Nätverket mot cancer Nätverket mot cancer
Den ofrivillige resenären, en bok om din cancerresa

Den ofrivillige resenären, en bok om din cancerresa

100 SEK
Är du drabbad av cancer, eller finns det någon i din närhet som har sjukdomen? Boken ”Den ofrivillige resenären, en bok om din cancerresa” vänder sig till alla cancerberörda. Du kan läsa boken online eller beställa den från Nätverket mot cancer. Det är vår förhoppning att boken ska underlätta och hjälpa dig navigera på din cancerresa.

Boken ger vägledning och stöd för dig som drabbats av cancer. Den tar upp olika prövningar som du kan ställas inför under din ”resa”: fysiska, psykiska, sociala och existentiella prövningar. Den ofrivillige resenären ger också enkla verktyg som du kan använda i din kontakt med vården. Verktygen är till för både dig som själv har cancer och för dig som är närstående.

Exempel på innehåll i boken:

Fysiska, psykiska, sociala och existentiella prövningar
Prövningar kopplat till sex och intimitet
Närstående, att vara medresenär
Stöd längs med vägen, en lathund för den ofrivillige resenären
Hur ber jag om hjälp?
Praktiska verktyg i kontakt med vården
Den första upplagan (2013) togs fram med stöd av Region Halland, SKL och Vinnova. Boken har hämtat inspiration från en australisk förlaga och har vidareutvecklats och omarbetats för att passa svenska förhållanden. Nätverket mot cancer medverkade aktivt till bokens framtagande.
Boken är nytryckt för i år (2015) och utgiven av cancerresan.se. Förordet i den nytryckta boken är skrivet av Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Frakt och expeditionsavgift ingår i priset.
Pris: 100 SEK